preskoči na sadržaj

Gimnazija Vukovar

 > Ponude
Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 7

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 7

Nakon održanog roditeljskog sastanka 17. ožujka 2017., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju Brod Tours iz Slavonskog Broda za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 7

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 7 prema javnom pozivu za organizaciju trodnevne izvanučioničke nastave objavljenom 27. veljače 2017. godine za izvanučioničku nastavu u Mađarsku, a koji je bio otvoren do 7. ožujka 2017. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 9. ožujka 2017. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije agencije koje su ispunjavale uvjete natječaja:

1. Polet d.o.o., Vinkovci

2. Brod Tours, Slavonski Brod

3. Panturist d.d., Osijek

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u petak 17. ožujka 2017. godine u 17,30 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 7

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  trodnevna stručna ekskurzija u Mađarsku. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Priloženi dokumenti:
Ponuda 7 - Ma arska.docx


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 6

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 6

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  trodnevna stručna ekskurzija u Mađarsku. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Ponuda broj 6 je poništena!


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 5

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 5

Nakon održanog roditeljskog sastanka 26. siječnja 2017., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju MARE PANONIUM iz Vinkovaca za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 5

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 5 prema javnom pozivu za organizaciju trodnevne izvanučioničke nastave objavljenom 9. siječnja 2017. godine za izvanučioničku nastavu u Italiju, a koji je bio otvoren do 18. siječnja 2017. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 23. siječnja 2017. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije agencije koje su ispunjavale uvjete natječaja:

1. Polet d.o.o., Vinkovci

2.MARE PANONIUM, Vinkovci

3. Ortran d.o.o., Osijek

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u četvrtak 26. siječnja 2017. godine u 16,00 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 5

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  trodnevna stručna ekskurzija u Italiju. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Priloženi dokumenti:
Ponuda 5 - Italija.docx


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 4

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 4

Nakon održanog roditeljskog sastanka 27. siječnja 2017., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju MARE PANONIUM iz Vinkovaca za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 4

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 4 prema javnom pozivu za organizaciju dvodnevne izvanučioničke (terenske) nastave objavljenom 3. siječnja 2017. godine za terensku nastavu u Temišvar, Rumunjska, a koji je bio otvoren do 13. siječnja 2017. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 19. siječnja 2017. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije agencije koje su ispunjavale uvjete natječaja:

1. APP d.d., Požega

2.MARE PANONIUM, Vinkovci

3. Ortran d.o.o., Osijek

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u petak 27. siječnja 2017. godine u 16,30 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 4

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  dvodnevna stručna ekskurzija u Temišvar, Rumunjska. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Priloženi dokumenti:
Ponuda 4 Temisvar, Rumunjska.doc


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 3

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 3

Nakon održanog roditeljskog sastanka 26. siječnja 2017., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju MARE PANONIUM iz Vinkovaca za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 3

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 3 prema javnom pozivu za organizaciju sedmodnevne stručne ekskurzije u Austriju, Češku i Mađarsku objavljenom 22. prosinca 2016. godine, a koji je bio otvoren do 11. siječnja 2017. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 18. siječnja 2017. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije ponude:

1. Polet d.o.o., Vinkovci

2.MARE PANONIUM, Vinkovci

3. Panturist d.d., Osijek

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u četvrtak 26. siječnja 2017. godine u 17,00 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 3

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  sedmodnevna stručna ekskurzija u Austriju, Češku i Mađarsku. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017. - ponuda 2

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 2

Nakon održanog roditeljskog sastanka 19. prosinca 2016., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju MARE PANONIUM iz Vinkovaca za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 2

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 2 prema javnom pozivu za organizaciju sedmodnevne stručne ekskurzije u Poljsku i Češku objavljenom 30. studenoga 2016. godine, a koji je bio otvoren do 8. prosinca 2016. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 13. prosinca 2016. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije ponude:

1. Polet d.o.o., Vinkovci

2.MARE PANONIUM, Vinkovci

3. Panturist d.d., Osijek

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u ponedjeljlak 19. prosinca 2016. godine u 17,00 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

 

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 2

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  sedmodnevna stručna ekskurzija u Poljsku i Češku. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Priloženi dokumenti:
Ponuda 2 - Poljska. Ceska.docx


Izvanučionička nastava - školska godina 2016./2017.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 1

Nakon održanog roditeljskog sastanka 23. RUJNA 2016., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) te provedenog glasovanja roditelji predviđenih razreda za ovo putovanje većinom glasova nazočnih izabrali su agenciju MARE PANONIUM iz Vinkovaca za organizaciju ove izvanučioničke nastave.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE – PONUDA 1

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/2015) povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda izvanučioničke nastave Gimnazije Vukovar objavljuje rezultat odabira PONUDE 1 prema javnom pozivu za organizaciju dvodnevne izvanučioničke (terenske) nastave objavljenom 2. rujna 2016. godine za terensku nastavu u Sarajevo BiH, a koji je bio otvoren do 9. rujna 2016. godine. Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održano je 20. rujna 2016. godine. Za organizaciju ove stručne ekskurzije odabrane su tri najpovoljnije ponude:

1. APP d.d., Požega

2.MARE PANONIUM, Vinkovci

3. Polet d.o.o., Vinkovci

Roditeljski sastanak za izbor najpovoljnije agencije održat će se u petak 23. rujna 2016. godine u 19,00 sati u zgradi Gimnazije Vukovar. Na roditeljskom sastanku nazočit će predstavnici sve tri agencije kako bi roditeljima predstavili i obrazložili svoje ponude.

Ravnatelj,

Davor Šijanović, prof.

POZIV ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA - ponuda 1

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 87/14. i 81/15.) objavljujemo poziv za organizaciju izvanučioničke nastave -  dvodnevna stručna ekskurzija u Sarajevo, BiH. Obrazac ponude možete pogledati u priloženom dokumentu:

Priloženi dokumenti:
Ponuda 1 Sarajevo.docx


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Rujan 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Microsoft school!

Turnir 2016.

Projekt 2017.

Online prognoza

CMS za škole logo
Gimnazija Vukovar / Šamac 2, HR-32000 Vukovar / gimnazija-vukovar.skole.hr / administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr
preskoči na navigaciju