preskoči na sadržaj

Gimnazija Vukovar

 > Projekti
Projekti u tijeku!

1. Projekt Europskog parlamenta „Škole ambasadori Europskog parlamenta“  

EUROPSKI PARLAMENT, URED ZA INFORMIRANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ je na temelju dosadašnjih rezultata na natjecanju „Euroscola“ odabrao Gimnaziju Vukovar za sudjelovanje u programu Škole ambasadori Europskog parlamenta.
Škole ambasadori Europskoga parlamenta novi je program usmjeren na rad s mladima u svrhu podizanja svijesti i razine znanja srednjoškolaca o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji. Programom se nastoji omogućiti mladim ljudima - građanima Europske unije – bolje razumijevanje njihovih prava, upoznati ih s radom i odgovornostima zastupnika u Europskom parlamentu te ih osvijestiti načinima na koje mogu aktivno sudjelovati u kreiranju europskih politika. Ovaj će se program od jeseni 2016. godine provoditi u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Okosnica programa jest distribucija edukacijskog materijala učenicima, organizacija seminara za predstavnike škola u Hrvatskoj i Bruxellesu, kao i posjet predstavnika institucije Europskog parlamenta školama ambasadorima.

2. Projekt VolOn: „Pojačaj volontiranje"

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Razviti i provesti kvalitetan i održiv program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje "Školski volonterski klub" te volonterski program "Proljetna volonterska škola".
  2. Unaprijediti kapacitete 29 udruga i javnih ustanova organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa.

TRAJANJE PROJEKTA: dvije školske godine.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

- edukacije o menadžmentu volontera za profesore, koordinatore, volontere mentore i suradnike iz udruga;

- izrada web stranice i mobilne aplikacije „VolON" za razvoj školskog volontiranja i jačanje kapaciteta organizatora volontiranja za uspješan menadžment volontera;

- izrada priručnika za volontere u kojima se jasno definiraju njihova prava i obaveze, opis volonterskih mjesta, vrsta aktivnosti u kojima će sudjelovati, metodologija provedbe i sadržaj radionica;

- osnovani i aktivirani školski volonterski klubovi u kojima će učenici:

  • sudjelovati u 8 tematskih radionica,
  • osmisliti veliku volontersku akciju kao dio događaja „Hrvatska volontira",
  • volontirati u udrugama i javnim ustanovama u lokalnim zajednicama,
  • održati Sajam volontiranja,
  • sudjelovati u Proljetnoj volonterskoj školi

3. UZ STEM SVE VIŠE raSTEM - Lego Mindstorms sets

4. STEM BIT MICRO BIT

5. KORAK U ZNANOST

6. INTERNATIONAL COLABORATIVE ACTIVITY, VIRTUAL VOYAGE, DAV PUBLIC SCHOOL, DELHI, INDIA

7. GIRLS IN STEM - (Internet of things) - Little bits

8. STEP BY STEP WITH STEMI (Internet of things) - Arduino 


Dosadašnja praksa i reference!

Uspješno realizirani projekti:

1. X. DONACIJSKI PROJEKT T-COMA - Hrvatski Telekom (HT) dodijelio je u srijedu 18.studenoga 2015. godine 720 tisuća kuna kroz dvanaest donacija za društveno vrijedne projekte. Odabrani su u tri kruga glasanja tijekom desetog donacijskog natječaja 'Zajedno smo jači'. Najvrijednije donacije dodijeljene su Gimnaziji Vukovar, Centru za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj' iz Zagreba te dječjem vrtiću Ružičnjak.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 345 prijava. Selekciju nakon prvoga kruga obavilo je stručno povjerenstvo u kojem su bila tri predstavnika HT-a te po jedan predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zavoda za robotiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge poslodavaca (Global Compact) i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. 

Nakon toga su zaposlenici HT Grupe glasali za najbolja 24 projekta te su u završnom krugu glasanja svi korisnici interneta putem službene stranice natječaja www.zajednosmojaci.hr do 16. studenog 2015. mogli svojim glasovima podržati najbolje projekte. 

U kategoriji 'Tehnologija i komunikacija' najvredniju donaciju i osvojeno prvo mjesto dobila je Gimnazija Vukovar za projekt opremanja gimnazije prijenosnim računalima, projektorima i bijelim pločama te bržim i jačim bežičnim internetom, kao i educiranje zaposlenih za primjenu ICT tehnologije u nastavi.

2. IPAQ PETA – projekt Europske unije u kojem Gimnazija Vukovar sudjeluje kao partner škola. Naziv projekta je: „AFIRMATIVNA NASTAVA I INOVATIVNO UČENJE I POUČAVANJE U PRIRDOSLOVNIM GIMNAZIJAMA U OKVIRU HRVATSKOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA“

U sklopu ovog 18-mjesečnog projekta, vrijednog 441 tisuću eura, razvijeno je 14 kurikuluma za prirodoslovne gimnazije s navedenim ishodima učenja, a u skladu s učeničkim potrebama i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Riječ je o kurikulumima iz fizike, nacrtne geometrije, informatike, oblikovanja urbanog okoliša (uključujući i strane jezike) i terenske nastave u koju su bili uključeni biologija, kemija, tjelesni te projektna nastava.
U realizaciji projekta sudjelovalo je 86 službenih članova i vanjskih suradnika te 1288 učenika. Održana je 31 edukacija o HKO-u i provedbi kurikula za više od 1100 nastavnika. Također, članovi projektnog tima tijekom studijskog putovanja obišli su Heidelberg, Würzburg, Zürich i München kako bi se upoznali s dobrim europskim praksama i posjetili ustanove koje već primjenjuju inovativne metode i afirmativnu nastavu.
Svi interaktivni materijali i razvijeni kurikulumi objavljeni su na službenoj stranici projekta www.ipaq.petagimnazija.hr i tako stavljeni na raspolaganje svim zainteresiranim profesorima i nastavnicima.
Gimnaziju Vukovar, kao partner školu predstavljali su i aktivno sudjelovali u projektu, ravnatelj Davor Šijanović te nastavnici Ljiljana Ajduković, Ivana Dugalić, Karolina Dvojković, Sanja Pavlović Šijanović, Velibor Stepanović i Nataša Vinković. Svi nastavnici složili su se kako je za njih ovo bilo jedno predivno iskustvo i zato nastavljamo dalje radujući se novim projektima.

3. PISA PROJEKT -  2006., 2012. i 2018. godine Gimnazija Vukovar sudjelovala je u međunarodnom PISA projektu.

4. ZLATNI STATUS MEĐUNARODNE „EKO ŠKOLE“ - Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša.

5. ISE projekt CARNeta – Inspiring Science Education projekt je projekt koji se financira iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, a glavni mu je cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih e-learning resursa.

6. ICT edu projekt - Cilj je projekta razvijati digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja u školama kako bi doprinijeli ostvarivanju suvremene nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). ICT Edu je modularno stručno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika i školskih ravnatelja vezano uz primjenu IKT u radu, a prioriteti su usavršavanje uz što je moguće veću primjerenost (prema predznanju i vremenu trajanja), svrhovitost i dostupnost kroz praktične radionice u informatičkim kabinetima.

7. "Kreativna akademija" projekt - nositelj projekta "Centar za poduzetništvo" -  Osijek, partneri: Jezična Gimnazija Osijek, Prirodoslovno - matematička Gimnazija Osijek, Gimnazija Vukovar, Gimnazija Vinkovci. Projekt "Kreativna akademija" financiran je iz Europskog socijalnog fonda koji je usmjeren ka stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva među mladima i promicanju cjeloživotnog učenja. Ukupno predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

8. Projekt „RECALL“ – Zajedno protiv lokalnih klizišta

Nositelj projekta je grad Vicenza, Italija, dok su zemlje partneri: Hrvatska, Slovenija, Grčka i Mađarska. Projekt se odnosi na klizišta na području Vukovarsko-srijemske županije, a posebno na područje od Vukovara do Iloka. Glavni cilj projekta je razviti učinkovitu i djelotvornu metodologiju za analizu rizika, teritorijalnog praćenja, prikupljanja podataka, analizu troškova za mjere prevencije i najbolju raspodjelu proračuna na lokalnoj razini u javnim teritorijalnim subjektima. Projekt je financiran od strane Europske komisije (DG ECHO) u okviru Programa Civilna zaštita iz područja Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2014. godinu . Gimnazija Vukovar je u ovome projektu odabrana kao potencijalno klizište u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

9. Projekt "e-Twining" -  „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ 

Ove školske godine se naša škola po prvi put uključila u hrvatski nacionalni eTwining projekt po nazivom: „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ u kojem će učenici samostalno smišljati zadatke iz matematike koji su povezani s nastavnim planom i programom gimnazije, a vezani su uz situacije u stvarnom životu. Pri radu na dokumentima učenici će koristiti alate GoogleDocs i web 2.0. Učenici drugih razreda surađuju s kolegama iz sljedećih škola:

Srednje škole Čazma,

Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica,

Srednje škole Novska,

Srednje škole Markantuna de Dominisa Rab,

XVIII. Gimnazije Zagreb i Tehničke škole Zagreb.

Na početku projekta su učenici izradili video o školi i gradu. U ožujku se planira zajednički izlet u Zagreb kako bi se učenici međusobno upoznali te posjetili Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za statistiku i mozgaonicu.

Na kraju ovog projekta planira se napraviti digitalna zbirka zadataka koja bi bila dostupna svim nastavnicima i učenicima Republike Hrvatske.

Nadamo se da ćemo i narednih godina nastaviti sa sličnim projektima i uključiti učenike ostalih razreda jer ove godine sudjeluju samo učenici drugih razreda.

10. Projekt: "Pametna potrošnja energije"

Učenici naše škole u suradnji sa gimnazijom Raiseiniai iz Litve htjeli su mladima ukazati na neke probleme o potrošnji energije koji su im postali svakodnevnica, te ih čine nesvjesno ne znajući koliko narušavaju očuvanju okoliša i naše planete Zemlje. Usredotočili su se na sličnosti i razlike u potrošnji energije u obje zemlje, te prikazali koliko novaca zapravo gubimo. Vrijeme su provodili komunicirajući preko Facebooka i emaila razmjenjujući međusobno podatke i  iskustva s kojima se svakodnevno susreću. Prije svega napravili su anketu koju su proveli u našim školama ispitujući mlade na koji se oni način odnose prema potrošnji  energije, te na osnovu tih podataka donijeli su zajednički zaključak koji su na slikoviti način pokušali dočarati jednom zanimljivom fotoprezentacijom. Zatim je uslijedio kratki film u kojem su se dogovorili da će u prvom dijelu filma prikazati loše strane potrošnje energije, nažalost našu svakodnevnicu, te su taj dio filma snimili učenici naše škole, a drugi dio filma dobre strane potrošnje energije onako kako bi to trebalo izgledati u stvarnosti pokušali su nam približiti učenici iz Litve. Još jedna od naših ideja bila je napraviti infografiku pomoću koje će sve podatke koje su saznali tijekom istraživanja i neke činjenice prenijeti na papir. Ti podaci ukratko prikazuju potrošnju vode i električne energije prosječnog Hrvata i Litvanca. Na samom kraju projekta odlučili su kroz jednu zanimljivu animaciju potaknuti mlade na svjesno razmišljanje o energiji te o korištenju obnovljivih izvora energije. Uz to su prikazali pojedine zanimljive statistike o potrošnji resursa u Hrvatskoj i Litvi.

Osvojeno 1. mjesto i put u Bruxelles!!!!!!

Svi uradci učenika objedinjeni su na zajedničkoj web stranici.

http://smartenergyconsumption.weebly.com/

11. Projekt „Mi jedemo odgovorno“

We Eat Responsibly!- Mi jedemo odgovorno! je projekt sufinanciran od strane Europske unije, u kojem sudjeluje 9 zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education- FEE)

Partneri u realizaciji ovog programa su civilne organizacije iz 9 zemalja članica FEE:

GLOPOLIS (CZ) - vodeći partner

Ostale partnerske organizacije:

TEREZA (CZ),

ŽIVICA (SK),

Društvo DOVES – FEE (SI),

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (RO),

Bulgarian Blue Flag Movement (BG),

Udruga Lijepa Naša (HR),

Environmental Partnership Foundation (PL),

Nature Trust Malta (MT),

Vides Izglitibas Fonds (LV)

Projekt „Mi jedemo odgovorno“ je prvi pokušaj u EU ka izgradnji školskog programa koji rješava ključna pitanja potrošnje hrane. Kroz akcijski orijentiranu pedagošku metodologiju, poznatih 7 koraka Eko-škole, mladi će razvijati kritičko razmišljanje, znanje, vještine i stavove te postati globalni građani i izazvati sami sebe da usvoje nove obrasce ponašanja i nove prehrambene navike.

Glavni cilj projekta je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive. Motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane u novim državama članicama EU kroz ovaj akcijski orijentiran odgojno obrazovni program u školama i izvan njih. Ovaj projekt obuhvatit će 1800 nastavnika, 65 000 osnovnoškolaca, 25 000 srednjoškolaca i studenata te 100 000 roditelja i članova lokalne zajednice u 9 zemalja EU koje sudjeluju u realizaciji.

Ciljevi Projekta Mi jedemo odgovorno:

- mobilizirati mlade kako bi bolje razumjeli međuovisnost svijeta u kojem žive

- mobilizirati i osposobiti mlade kako bi se aktivirali u smjeru globalno odgovornih načina konzumacije prehrane u novim zemljama članicama EU kroz akcijski usmjerene globalne odgojno obrazovne programe u školama i izvan njih

- učvrstiti poziciju razvojnih tema u radu civilnih organizacija u novim članicama EU

- pomoći nastavnicima u novim članicama EU pri integriranju razvojnih tema u školski kurikulum

- razvijati kritičko mišljenje kod učenika i studenata te potaknuti na poduzimanje akcija

- podići svijest roditelja i šire zajednice

- 30 zaposlenika uključenih udruga iz 9 zemalja steći će ključne kompetencije kako integriranim pristupom promicati obrazovanje i uspješno provesti DEAR projekt u svojoj zemlji

- 550 škola iz 9 zemalja sudjelovati će u programu odgovorne konzumacije hrane tijekom 3 godine

- 1800 učitelja i odgajatelja steći će nove sposobnosti i moći objasniti konkretne veze između globalnih izazova konzumacije hrane i utjecaja odgovorne prehrane na zemlje u razvoju te integriranim pristupom dosljedno prezentirati i odgovoriti na ta pitanja u razredu

- podijeliti primjere dobre prakse s drugim zemljama u Europi.

- 65.000 osnovnoškolaca te 25.000 srednjoškolaca i studenata razviti će znanja, vještine i stavove (kompetencije), te usvojiti nove obrasce ponašanja pri konzumaciji hrane

- poruke poslane ovim projektom utjecat će na 100.000 roditelja i predstavnika lokalnih zajednica

Tijekom školske godine 2016/2017. projekt Mi jedemo odgovorno realizirati će se u 55 Eko-škola u Republici Hrvatskoj na svim razinama odgojno obrazovnog sustava (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, škole za djecu s posebnim potrebama i sveučilišta/veleučilišta).

12. Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi – najbolji školski eko projekt u Hrvatskoj 2015. godine na natječaju Ina-e i Novog lista

Učenici Gimnazije Vukovar osvojili su prvo mjesto na natječaju INA-e i Novog lista za najbolji školski eko projekt u Hrvatskoj i dobili donaciju od 3.500 kn. Projekt su nazvali „Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi“. Ovu su vrijednu donaciju iskoristili kako bi dali svoj doprinos istraživanju i zaštiti bijele rode u Vukovarsko – srijemskoj županiji. Kako gnijezda bijele rode krase Vukovarski centar grada te sela i druge gradove u Vukovarsko – srijemskoj županiji, vukovarski gimnazijalci odlučili su skupa sa svojom profesoricom, Kristinom Kristek, popisati što više lokacija gnijezda i na taj način upotpuniti postojeću bazu podataka. Tijekom školske godine 2015./16. učenici su prijavili 84 lokacije gnijezda bijele rode od kojih je 13 novih lokacija. U okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije isplaćuje naknadu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna godišnje. Financijska sredstva za isplatu naknade osiguravaju u jednakim omjerima Vukovarsko-srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Činjenica je da mnogi građani ne znaju za ovu naknadu pa su učenici vukovarske gimnazije osmislili brošuru sa svrhom edukacije građana o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode te o ovisnosti njezina opstanka o djelovanju čovjeka. Osim toga ova brošura daje upute kako se prijaviti za isplatu naknade za rodino gnijezdo, ali i upute vezane uz mogućnosti postupanja s gnijezdom. Dobivena sredstva utrošena su za tisak navedenih brošura. Učenici su brošure dijelili ljudima na čijim se kućama nalaze rodina gnijezda te ih educirali o važnosti čuvanja svakog pojedinog gnijezda ove dragocjene ptice. Ljudi su pokazali pozitivne reakcije na vrijedne vukovarske gimnazijalce te su ih obasipali pričama i dogodovštinama koje im njihove rode iz godine u godinu priušte. 

13. Projekt Ministarstva kulture "Ruksak pun kulture"

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za sve vrtiće, osnovne i srednje škole da u razdoblju od 16. lipnja do 15. srpnja 2017. godine, iskažu interes i prijave se za sudjelovanje u programu Ruksak (pun) kulture. Gimnazija Vukovar iskazala je interes i prijavila svoj prijedlog projekta, te s ponosom objavljujemo kako smo od srednjih škola iz Vukovarsko-srijemske županije ODABRANI za sudjelovanje u ovome projektu.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje. Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2017./2018. u odabranih 18 srednjih škola iz Republike Hrvatske, uključujući i Gimnaziju Vukovar.

14. Pilot projekt CARNet-a e-škole - "Razvoj sustava digitalno zrelih škola"

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje će se u sljedeće tri godine uključiti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, već na jesen 2015. godine, uključit će se prvih 20 škola, dok će se ostalih 130 škola uključiti početkom 2016. godine. Odabirom prvih 150 škola, nacionalni strateški projekt e-Škole kreće u prvu fazu implementacije vrijednu 300 milijuna kuna. Javni poziv za sudjelovanje u Pilot projektu e-Škole, koji je CARNet objavio u prosincu 2014. godine, izazvao je izniman interes škola. Prijavljene škole svojim su odazivom iskazale želju za uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svoje obrazovne i poslovne procese. U relativno kratkom roku, do 20. siječnja 2015. godine, prijavilo se ukupno 705 škola. Između ostalih, na natječaj ovoga projekta prijavila se i Gimnazija Vukovar.  20. veljače 2015. objavljeni su rezultati natječaja te s ponosom možemo objaviti kako je Gimnazija Vukovar odabrana kao jedna od prvih 150 škola u kojima će se provoditi pilot projekt e-Škola. 

 

 

Girls in STEM: Creating a New Era

Sve je veća potreba za stručnjacima iz područja znanosti, tehnologije, matematike i inženjerstva, a s vremenom će se ona samo povećavati. Sa sve većom automatizacijom poslova, javljaju se novi izazovi koji stvaraju nove prilike, a one sve više dolaze iz STEM područja. Tržište rada potražuje osobe koje posjeduju tehničke vještine, razmišljaju kritički, provjeravaju hipoteze i na osnovu razrađenih algoritama, samostalno i odgovorno donose zaključke – a sve te vještine razvijaju se kroz STEM edukaciju. Projektom se željelo potaknuti učenike, posebito učenice na određene STEM aktivnosti radi daljnjeg razvoja njihovih vještina i interesa. Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima učenici trećih razreda upoznali su svijet Internet Stvari (eng. Internet of Things) kroz edukacijske komplete Little Bits smart home kit, razvijali logičko razmišljanje kao temeljnu programersku vještinu te stekli bazna znanja za programiranje u nekoliko programskih jezika. Održano je niz radionica u sklopu nastave i u izvannastavnim aktivnostima baziranim na sa Little Bits kompletima u smislu izrade rješenja koja su pokrivala razna područja u elektronici i uradi-sam kulturi. Nositelji aktivnosti su Sanja Pavlović Šijanović, prof., Kristina Kristek, prof., Karolina Dvojković, prof., Davor Šijanović, prof. u smislu organizacije i provođenja projektne aktivnosti. Projekt se provodio tijekom školske 2018.-2019. godine a realizirano je 35 sati aktivnosti. Održivost projekta ogleda se u rastućem broju educiranih učenika naše škole, potom u mogućnosti sudjelovanja na natjecanjima, smotrama te širenju baze znanja iz područja programiranja.

Projekt: Step by step with STEMI

Aktivnosti u sklopu projekta omogućile su učenicima četvrtih razreda upoznavanje sa svijetom robotike kroz edukacijske Arduino IoT komplete, stvaranje temeljnog znanja za programiranje u velikom broju različitih programskih jezika, nadopunu obrazovnog programa u području tehnologije i informatike, demistificiranje tehnologija (rad s Arduino IoT kompletima), te kolaboracija i komunikacija u okruženju MS Office 365 za škole. Za provođenje projekta osigurano je 6 edukacijskih Arduino IoT kompleta. Nositelji aktivnosti su Sanja Pavlović Šijanović, prof., Kristina Kristek, prof., Karolina Dvojković, prof., Davor Šijanović, prof. u smislu organizacije i provođenja projektne aktivnosti. Projekt se provodio tijekom školske 2018.-2019. godine a realizirano je 30 sati aktivnosti. Cilj projekta je uvođenje edukacijskog kompleta u dodatne i i izvannastavne  aktivnosti, popularizacija STEMa, razvoj programerskih vještina kod učenika, razvoj kreativnosti, kolaboracije, inovativnosti, stjecanje korisnih iskustava tijekom učenja, a sve to sa ciljem unapređivanja vještina i stjecanja potrebnih znanja kako bi se pripremili za tržište rada u kojem nedostaje stručnjaka u području programiranja, promocija škole i nadopuna kurikuluma.

Projekt: STEM BIT MICRO BIT

U sklopu projekta skupina učenika drugih, trećih i četvrtih razreda prolazi kroz faze u skladu s konceptom cjelovitog učenja, u fuziji kemije, biologije, fizike i informatike. Nositelji aktivnosti su Karolina Dvojković, prof., Sanja Pavlović Šijanović, prof., i Kristina Kristek, prof. u smislu organizacije i provođenja projektne aktivnosti. Projekt se provodio tijekom školske 2018.-2019. godine a realizirano je 30 sati aktivnosti. Projekt se temelji na iskustvenom učenju u sklopu kojega se biljke špinata uzgajaju u kontroliranim uvjetima pod utjecajem svjetlosnih izvora različitih karakteristika. Četiri svjetlosna izvora koja su se koristila tijekom provođenja istraživanja analizirana su spektrometrom. Spektralne karakteristike različitih izvora vidljive svjetlosti razlikuju se, te se pretpostavilo da će polučiti i različiti učinak na biljku koji je moguće determinirati i opisati. Biljke špinata su prolazile sve fenološke (vegetativne) faze: sjetvu, nicanje, rast i razvoj. Tijekom vegetacijskoga razdoblja biljke se razlikuju s obzirom na određene anatomske i fiziološke značajke. Kulminacija istraživačkog rada STEM beat micro:bit odvijala se u laboratoriju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku gdje se provelo spektrofotometrijsko određivanje koncentracije (ekstrakcija) pigmenata po Holm i Wettstein metodi. Laboratorijskim se postupcima odredila koncentracija kloroplastnih pigmenata (klorofila a, klorofila b, ukupnih klorofila -a, - b i karotenoida) u acetonskom ekstraktu biljnog materijala te se postupkom preračunavanja odredila koncentracija na mg/g svježe tvari. U svrhu opskrbe biljke vodom, Micro: bitni uređaj se koristi kao monitor vlage za biljke koje se uzgajaju te se izrađuje signal upozorenja ako vanjski senzor otkrije nisku razinu količine vode. Korištenjem senzora za mjerenje temperature zraka i vlažnosti tla, stječu se osnovna znanja u spajanju jednostavnih strujnih krugova i vanjskih uređaja, a pisanjem programskog koda potrebnog za rad sustava upoznaje se s osnovama programiranja.

Projekt: Uz STEM sve više raSTEM

Gimnazija Vukovar pokrenula je projekt koji je omogućio zainteresiranim učenicima upoznavanje sa svijetom robotike i programiranja i to kroz njima poznate edukativne i zabavne LEGO Mindstorms EV3 komplete. LEGO kockice i bezgranične mogućnosti njihova slaganja oduvijek su bile u području interesa djece različitih uzrasta. LEGO kockice potiču maštu, kreativnost i nadasve inovativnost. Djeci je u svijet programiranja najlakše kročiti kroz igru. Stoga smo odlučili spojiti ova dva interesna područja i igrajući se kockicama programirati vlastite robote. Nositelji aktivnosti su Sanja Pavlović Šijanović, prof., Kristina Kristek, prof., Karolina Dvojković, prof., Davor Šijanović, prof. u smislu organizacije i provođenja projektne aktivnosti. Dvogodišnji projekt provodio se tijekom školske 2018.-2019. i 2019.-2020. godine, u projektu je sudjelovalo 29 učenika a realizirano je 70 sati aktivnosti. Cilj projekta bio je intenzivno raditi na razvoju programerskih vještina, kreativnosti, kolaboracije, inovativnosti kod učenika svih dobnih skupina te stjecanju korisnih iskustava tijekom učenja.

Projekt: Let's Go Green Together

Tehnologija napreduje, a uređaji ulaze u modu i izlaze iz nje tijekom svega nekoliko mjeseci. Kako se proizvodnja elektroničkih uređaja povećava, paralelno se gomila i sve je više električnog i elektroničkog otpada (EE otpada). Projekt se provodio tijekom školske 2019.-2020. godine, u projekt su bili uključeni razrednici i učenici svih razreda škole, a nositelj aktivnosti je Sanja Pavlović Šijanović. U sklopu projekta ostvareno je 20 sati. Cilj projekta je provođenje raznolikih ekoloških aktivnosti radi ispunjavanja zadanih smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš te nužnost kontinuiranog osposobljavanja mladih generacija za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. U sklopu projekta osmišljeno je i organizirano ekološko zbrinjavanja EE otpada u koju je bila uključena cijel cijela škola te lokalna zajednica. Provedene su tri edukacije: EE otpad, Otpad nije smeće, Djeluj odgovorno, 2 debate: I ja mogu pomoći, Recikliranje, obilježen je Dan planeta Zemlja, izrađeni su prikladni plakati, brošure i provedeno je kontinuirano informiranje građana s ciljem razvoja ekološke svijesti i sudjelovanja u akciji prikupljanja EE otpada. Održivost projekta ogleda se u daljnjem iniciranju pozitivnih promjena i pripremanju učenika za donošenje odluka i aktivno djelovanje u skladu s načelima održivog razvitka.

Projekt: Virtualna izložba

Tijekom nastave na daljinu, učenici Gimnazije Vukovar osmislili su i predstavili Virtualnu izložbu svojih radova nastalih kao rezultat aktivnosti i suradnje učenika na izbornoj nastavi Biologije, Informatike i Povijesti. Projekt se provodio tijekom 2020./2021. godine, nositelji aktivnosti su Jasminka Bikić, prof., Dubravko Žuvić, prof. i Sanja Pavlović Šijanović. prof. Tijekom šk. godine učenici su osmislili i prikazali mogući tijek evolucije, te pokazali razumijevanje evolucije vlastite vrste i vrste naših predaka te  naglasili važnost poznavanja njegove  kulturne evolucije koja otkriva razvoj svijesti i inteligencije čovjeka. U vrijeme širenja zaraze koronavirusom, učenici su istražili što je Svjetska zdravstvena organizacija, i koja joj je uloga. Saznali su da je jedan od suosnivača SZO i predsjednik prve skupštine bio hrvatski liječnik, Andrija Štampar, po kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nosi ime. To saznanje potaknulo je učenike da naprave prikaz o životu i radu ovog velikog znanstvenika. Za organizaciju platforme virtualne izložbe (https://padlet.com/ ) i odabir alata (https://piktochart.com/ i   https://www.canva.com/ ) uz kratke tutorijale njihove primjene, pobrinuli su se učenici na izbornoj nastavi informatike. Učenici su u izradi plakata odabirali sadržaje kojima su jasno prenijeli poruku teme, odabirom slika pojačali vizualan dojam koji u velikoj mjeri djeluje na svijest i formiranje stavova promatrača. Virtualna izložba predstavljena je svim učenicima, nastavnicima i prijateljima škole putem školske web stranice i facebooka škole a pristupiti joj se može putem poveznice: https://bit.ly/VirtualnaIzložbaGV

Projekt: Good Deeds Day

Svjetski dan činjenja dobrih djela pokrenula je međunarodna organizacija Good Deeds Day prije 16 godina u Izraelu sa 7.000 volontera. Danas je to globalni događaj i prava svjetska manifestacija solidarnosti i promocije volonterstva koja se obilježava u 108 zemalja svijeta. U Hrvatskoj, Svjetski dan činjenja dobrih djela prvi je puta obilježen 3. travnja 2022. godine. Uključiti su se mogle udruge koje se bave volonterskim aktivnostima, ali i građani s individualnim ili grupnim aktivnostima volontiranja. U školskom projektu Good Deeds Day sudjelovalo je 10 učenika a nositeljica projekta je Sanja Pavlović Šijanović u suradnji sa nastavnicama Sandom Šutalo iz Tehničke škole Karlovac i Kristinkom Lemaić iz Industrijsko strojarske škole Zagreb. Projekt je započeo u listopadu 2021. godine a završna aktivnost provedena je u travnju 2022. godine. Učenici Gimnazije Vukovar u partnerstvu sa učenicima iz Tehničke škole Karlovac i Industrijsko strojarske škole Zagreb željeli su aktivno pridonijeti obilježavanju Svjetskog dana činjenja dobih djela. Sudjelovali su u lokalnim akcijama i na taj se način pridružili nositeljima globalnih promjena s ciljem stvaranja pozitivnih promjena u svojoj zajednici i našem svijetu. Odlučeno je postati i službenim sudionicima Svjetskog dana činjenja dobrih djela. Pošto su sve akcije osmišljene pod okriljem projekta, želja je bila prikazati ih kao cjelinu. To je bilo moguće samo ako se sve akcije prijave u jednom volonterskom centru. Odabran je volonterski centar VolonterKA. U Centru su ih podržali i prijavili.  Osim prijave akcija, učenici su dobili i prigodne majice kojima se obilježava Dan činjenja dobrih djela. U sklopu projekta učenici su izradili Knjižnicu na otvorenom – kućicu za knjige s ciljem razvoja kulture čitanja i čitalačke pismenosti kroz povećanje dostupnosti knjiga i raznovrsnih čitalačkih materijala. Knjižnica na otvorenom, smještena je u dvorištu škole i funkcionira po principu Posudi, čitaj, vrati ili/i doniraj knjigu pri čemu svatko može posuditi knjigu baš kao i obogatiti Knjižnicu nekom svojom knjigom. Projekt je prepoznalo Društvo hrvatskih književnika Sisačko-moslavačke županije koje je svojom vrijednom i bogatom donacijom, Knjižnicu otvorilo za javnost. Književnici Siniša Matasović, Sanja Domenuš, Denis Vidović i Željko Maljevac svojom posjetom i donacijom knjiga otvorili su nove prostore za nove suradnje u promicanju sklonosti prema čitanju. Donacijama su se pridružili akademik, hrvatski književnik, književni teoretičar, prevoditelj, scenarist i rođeni Vukovarac Pavao Pavličić i hrvatska književnica i sveučilišna profesorica Julijana Matanović poklonivši svoja izvanredna djela. Ova aktivnost osmišljena je s ciljem promicanja sklonosti prema čitanju, važnosti pisane riječi baš kao i važnosti zajedništva u društvu. Knjižnica na otvorenom upisana je u registar i na kartu malih slobodnih knjižnica Hrvatske a svi zainteresirani sugrađani pozvani su zaviriti u novootvorenu Knjižnicu i pronaći sadržaje koji ih zanimaju! Projektna aktivnost registrirana je na stranici organizacije Good Deeds Day. Iako ne trebamo čekati posebne dane kako bismo činili dobra djela, ovakvi posebni dani i manifestacije prilika su kada možemo pokazati inicijativu i snagu zajedničkog doprinosa boljem svijetu.

Projekt: Zbrinjavanje EE otpada (projekt u sklopu EKO škole) – Gdje vi odlažete dotrajale električne i elektroničke uređaje?

Nakon uspješno realiziranog projekta Let's Go Green Together, u kojemu je na Dan planeta Zemlje 2020. godine zbrinut sav EE otpad kojega su prikupili učenici, nastavnici i građani grada Vukovara, u školskoj 2022.-2023. godini,  Gimnazija Vukovar ponovno je pokrenula projekt Zbrinjavanje EE otpada, ovoga puta u sklopu programa EKO škole, pod nazivom: Gdje vi odlažete dotrajale električne i elektroničke uređaje? Nositelji školskog projekta su Antonija Milić, prof. i Sanja Pavlović Šijanović, prof. Gimnazija Vukovar ponosni je nositelj Zlatnog statusa međunarodne „Eko škole“ a ujedno je i e-Škola koja dovršava proces cjelovite informatizacije u svrhu stvaranja digitalno zrele škole za 21.stoljeće. Obzirom na sustavne promjene u informacijsko-komunikacijskog tehnologiji i pojavljivanje novih elektroničkih kućanskih pomagala ova vrsta otpada predstavlja jednu od najbrže rastućih kategorija otpada uzrokujući time dva problema: onečišćenje okoliša i nepovratni gubitak vrijednih sirovina. Stoga je od izuzetne važnosti spriječiti nastanak EE otpada i ponovno iskoristiti ili reciklirati staru EE opremu i uređaje te na taj način smanjiti njegov štetan utjecaj na okoliš te je informiranje i edukacija učenika i javnosti započela pitanjem: Jeste li znali da svi električni i elektronički uređaji koje je potrebno zbrinuti odvojeno od ostalog otpada na sebi imaju WEEE oznaku (Waste of electrical and electronic equipment) i spadaju u opasni otpad koji se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati, odvoziti i zbrinjavati odvojeno od ostalog otpada? U projekt su bili uključeni razrednici i učenici svih razreda škole a cilj projekta bio je educirati učenike i javnost o važnosti i nužnosti pravilnog zbrinjavanja EE otpada te osigurati uvjete i provesti akciju prikupljanja dotrajalih i nepotrebnih EE uređaja kojom će osigurati njihovo pravilno zbrinjavanje i pomoći očuvanju okoliša i zdravlja ljudi. Projekt je završen uspješno provedenim edukacijama i akcijom prikupljanja i organizacije zbrinjavanja EE otpada kojim su učenici i nastavnici vukovarske gimnazije kao i prijatelji škole pokazali ekološku osviještenost te da u skladu sa osobnom odgovornošću znaju i mogu aktivno djelovati u skladu s načelima održivog razvitka te u svojim kućanstvima i gradu živjeti u harmoniji s prirodom!

 


OBOJENA STVARNOST

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

ŠKOLA AMBASADOR

Microsoft school!

Projekt 2017.

Online prognoza

dr. đikić o gimnaziji

CMS za škole logo
Gimnazija Vukovar / Šamac 2, HR-32000 Vukovar / gimnazija-vukovar.skole.hr / administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr
preskoči na navigaciju