preskoči na sadržaj

Gimnazija Vukovar

 > Natječaji
Natječaj

ODLUKA

Autor: Tijana Pavliček, 13. 11. 2019.

Odluka o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj
 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-01

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

I.

Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

 

 1. nastavnik/ca hrvatskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 4 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,

 

utvrđuje se da će se provesti usmena procjena odnosno testiranje dana 20. studenog 2019. godine u 11.30 sati,  za slijedeće kandidate koji su dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 • Krešimir Landeka
 • Jelena Špoljarić
 • Milica Vujić
 • Damira Nujić

 

Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

II.

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva                                                              

Vesna Karaula, prof.

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-02

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. i 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- nastavnik/ca srpskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,

 

procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj neće se provesti.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca srpskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije  prijavili su se kandidati, od kojih niti jedan  ne ispunjava uvjete propisane natječajem. Sukladno članku 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, o čemu odluku donosi ravnateljica uz prethodnu suglasnost školskog odbora Gimnazije Vukovar. U skladu s navedenim donesena je odluka kao u izreci.

 

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva                                                              

Danica Puškar, prof.

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-02

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- nastavnik/ca latinskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 12 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,

 

procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj neće se provesti.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca latinskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 12 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije  prijavili su se kandidati, od kojih niti jedan ne ispunjava uvjete propisane natječajem. Sukladno članku 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, o čemu odluku donosi ravnateljica uz prethodnu suglasnost školskog odbora Gimnazije Vukovar. U skladu s navedenim donesena je odluka kao u izreci.

 

 

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva                                                               

                                                                                             Velibor Stepanović, prof.

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-02

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- nastavnik/ca glazbene umjetnosti, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,

 

procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj neće se provesti.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca glazbene umjetnosti, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije prijavili su se kandidati, od kojih niti jedan ne ispunjava uvjete propisane natječajem. Sukladno članku 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, o čemu odluku donosi ravnateljica uz prethodnu suglasnost školskog odbora Gimnazije Vukovar. U skladu s navedenim donesena je odluka kao u izreci.

 

                                                                                                Predsjednik Povjerenstva                                                              

                                                                                        Kristian Prašnjak, mag. paed. mus.

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-05

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- nastavnik/ca filozofije, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 6 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,

 

2. Procjena i vrednovanje kandidata Igora Nedića prijavljenog na natječaj neće se provesti od strane Povjerenstva. Kandidat se poziva na razgovor s ravnateljicom škole dana 19. studenog 2019. godine u 10.30 sati.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca filozofije, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 6 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar prijavio se samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja. U skladu s člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. U skladu s navedenim odlučeno kao u izreci ove Odluke.

           

Ravnateljica

Giana Marović Zeko, prof.

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-05

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- nastavnik/ca logike, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 3 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,

 

2. Procjena i vrednovanje kandidata  Igora Nedića prijavljenog na natječaj neće se provesti od strane Povjerenstva. Kandidat se poziva na razgovor s ravnateljicom škole dana 19. studenog 2019. godine u 10.30 sati.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca logike, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 3 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar prijavio se samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja. U skladu s člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. U skladu s navedenim odlučeno kao u izreci ove Odluke.

           

Ravnateljica

Giana Marović Zeko, prof.

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-06

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

I.

Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

 

1. nastavnik/ca etike, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u nepunom radnom vremenu od 5 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,

 

utvrđuje se da će se provesti usmena procjena odnosno testiranje dana 19. studenog 2019. godine u 10.30 sati,  za slijedeće kandidate koji su dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 • Igor Nedić
 • Hrvoje Nikolić

 

Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

II.

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva                                                             

Jasmina Jaman, prof.

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-07

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

 

Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

 

 1. nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 2 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,

 

utvrđuje se da će se provesti usmena procjena odnosno testiranje dana 20. studenog 2019. godine u 14.00 sati,  za slijedeće kandidate koji su dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 • Dejan Lacmanović
 • Darijo Sebeledi
 • Mihael Borčić
 • Bruno Kurtović

 

Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

II

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                                           Predsjednik  Povjerenstva                                                              

Davor Šijanović, prof.

 

 

 

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-08

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

 

Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

 

 1. spremač/ica, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu do 40 sati tjedno,

 

utvrđuje se da će se provesti usmena procjena odnosno testiranje dana 19. studenog 2019. godine u 11.30 sati,  za slijedeće kandidate koji su dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 • Vesna Sremac
 • Ankica Lalić
 • Katarina Papeša
 • Milica Andrijanić

 

Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

II

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva                                                               

Vlatka Vilhelm Kuljovski, dipl. pravnik

 

GIMNAZIJA VUKOVAR

ŠAMAC 2

32000 VUKOVAR

 

KLASA: 003-01/19-01/11

URBROJ: 2188-98-19-09

Vukovar, 12. studenog 2019. godine

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje na prijedlog ravnateljice Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

1. Za natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Vukovar  za radno mjesto

- domar-kotlovničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno,

 

procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj neće se provesti.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto domar-kotlovničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije  prijavili su se kandidati, od kojih niti jedan ne ispunjava uvjete propisane natječajem. Sukladno članku 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, o čemu odluku donosi ravnateljica uz prethodnu suglasnost školskog odbora Gimnazije Vukovar. U skladu s navedenim donesena je odluka kao u izreci.

    

                                                                                           Predsjednik Povjerenstva    

Vlatka Vilhelm Kuljovski, dipl. pravnik

                                                         
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

ŠKOLA AMBASADOR

Microsoft school!

Projekt 2017.

Online prognoza

dr. đikić o gimnaziji

CMS za škole logo
Gimnazija Vukovar / Šamac 2, HR-32000 Vukovar / gimnazija-vukovar.skole.hr / administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr
preskoči na navigaciju