1. Pilot projekt e-škola - Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje će se u sljedeće tri godine uključiti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, već na jesen 2015. godine, uključit će se prvih 20 škola, dok će se ostalih 130 škola uključiti početkom 2016. godine. Odabirom prvih 150 škola, nacionalni strateški projekt e-Škole kreće u prvu fazu implementacije vrijednu 300 milijuna kuna. Javni poziv za sudjelovanje u Pilot projektu e-Škole, koji je CARNet objavio u prosincu 2014. godine, izazvao je izniman interes škola. Prijavljene škole svojim su odazivom iskazale želju za uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svoje obrazovne i poslovne procese. U relativno kratkom roku, do 20. siječnja 2015. godine, prijavilo se ukupno 705 škola. Između ostalih, na natječaj ovoga projekta prijavila se i Gimnazija Vukovar.  20. veljače 2015. objavljeni su rezultati natječaja te s ponosom možemo objaviti kako je Gimnazija Vukovar odabrana kao jedna od prvih 150 škola u kojima će se provoditi pilot projekt e-Škola. 

2. Projekt „Mi jedemo odgovorno“

We Eat Responsibly!- Mi jedemo odgovorno! je projekt sufinanciran od strane Europske unije, u kojem sudjeluje 9 zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education- FEE)

Partneri u realizaciji ovog programa su civilne organizacije iz 9 zemalja članica FEE:

GLOPOLIS (CZ) - vodeći partner

Ostale partnerske organizacije:

TEREZA (CZ),

ŽIVICA (SK),

Društvo DOVES – FEE (SI),

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (RO),

Bulgarian Blue Flag Movement (BG),

Udruga Lijepa Naša (HR),

Environmental Partnership Foundation (PL),

Nature Trust Malta (MT),

Vides Izglitibas Fonds (LV)

Projekt „Mi jedemo odgovorno“ je prvi pokušaj u EU ka izgradnji školskog programa koji rješava ključna pitanja potrošnje hrane. Kroz akcijski orijentiranu pedagošku metodologiju, poznatih 7 koraka Eko-škole, mladi će razvijati kritičko razmišljanje, znanje, vještine i stavove te postati globalni građani i izazvati sami sebe da usvoje nove obrasce ponašanja i nove prehrambene navike.

Glavni cilj projekta je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive. Motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane u novim državama članicama EU kroz ovaj akcijski orijentiran odgojno obrazovni program u školama i izvan njih. Ovaj projekt obuhvatit će 1800 nastavnika, 65 000 osnovnoškolaca, 25 000 srednjoškolaca i studenata te 100 000 roditelja i članova lokalne zajednice u 9 zemalja EU koje sudjeluju u realizaciji.

Ciljevi Projekta Mi jedemo odgovorno:

- mobilizirati mlade kako bi bolje razumjeli međuovisnost svijeta u kojem žive

- mobilizirati i osposobiti mlade kako bi se aktivirali u smjeru globalno odgovornih načina konzumacije prehrane u novim zemljama članicama EU kroz akcijski usmjerene globalne odgojno obrazovne programe u školama i izvan njih

- učvrstiti poziciju razvojnih tema u radu civilnih organizacija u novim članicama EU

- pomoći nastavnicima u novim članicama EU pri integriranju razvojnih tema u školski kurikulum

- razvijati kritičko mišljenje kod učenika i studenata te potaknuti na poduzimanje akcija

- podići svijest roditelja i šire zajednice

- 30 zaposlenika uključenih udruga iz 9 zemalja steći će ključne kompetencije kako integriranim pristupom promicati obrazovanje i uspješno provesti DEAR projekt u svojoj zemlji

- 550 škola iz 9 zemalja sudjelovati će u programu odgovorne konzumacije hrane tijekom 3 godine

- 1800 učitelja i odgajatelja steći će nove sposobnosti i moći objasniti konkretne veze između globalnih izazova konzumacije hrane i utjecaja odgovorne prehrane na zemlje u razvoju te integriranim pristupom dosljedno prezentirati i odgovoriti na ta pitanja u razredu

- podijeliti primjere dobre prakse s drugim zemljama u Europi.

- 65.000 osnovnoškolaca te 25.000 srednjoškolaca i studenata razviti će znanja, vještine i stavove (kompetencije), te usvojiti nove obrasce ponašanja pri konzumaciji hrane

- poruke poslane ovim projektom utjecat će na 100.000 roditelja i predstavnika lokalnih zajednica

Tijekom školske godine 2016/2017. projekt Mi jedemo odgovorno realizirati će se u 55 Eko-škola u Republici Hrvatskoj na svim razinama odgojno obrazovnog sustava (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, škole za djecu s posebnim potrebama i sveučilišta/veleučilišta).

3. Projekt Europskog parlamenta „Škole ambasadori Europskog parlamenta“  

EUROPSKI PARLAMENT, URED ZA INFORMIRANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ je na temelju dosadašnjih rezultata na natjecanju „Euroscola“ odabrao Gimnaziju Vukovar za sudjelovanje u programu Škole ambasadori Europskog parlamenta.
Škole ambasadori Europskoga parlamenta novi je program usmjeren na rad s mladima u svrhu podizanja svijesti i razine znanja srednjoškolaca o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji. Programom se nastoji omogućiti mladim ljudima - građanima Europske unije – bolje razumijevanje njihovih prava, upoznati ih s radom i odgovornostima zastupnika u Europskom parlamentu te ih osvijestiti načinima na koje mogu aktivno sudjelovati u kreiranju europskih politika. Ovaj će se program od jeseni 2016. godine provoditi u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Okosnica programa jest distribucija edukacijskog materijala učenicima, organizacija seminara za predstavnike škola u Hrvatskoj i Bruxellesu, kao i posjet predstavnika institucije Europskog parlamenta školama ambasadorima.

4. Projekt „RECALL“ – Zajedno protiv lokalnih klizišta

Nositelj projekta je grad Vicenza, Italija, dok su zemlje partneri: Hrvatska, Slovenija, Grčka i Mađarska. Projekt se odnosi na klizišta na području Vukovarsko-srijemske županije, a posebno na područje od Vukovara do Iloka. Glavni cilj projekta je razviti učinkovitu i djelotvornu metodologiju za analizu rizika, teritorijalnog praćenja, prikupljanja podataka, analizu troškova za mjere prevencije i najbolju raspodjelu proračuna na lokalnoj razini u javnim teritorijalnim subjektima. Projekt je financiran od strane Europske komisije (DG ECHO) u okviru Programa Civilna zaštita iz područja Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2014. godinu . Gimnazija Vukovar je u ovome projektu odabrana kao potencijalno klizište u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

5. Projekt "e-Twining" -  „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ 

Ove školske godine se naša škola po prvi put uključila u hrvatski nacionalni eTwining projekt po nazivom: „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ u kojem će učenici samostalno smišljati zadatke iz matematike koji su povezani s nastavnim planom i programom gimnazije, a vezani su uz situacije u stvarnom životu. Pri radu na dokumentima učenici će koristiti alate GoogleDocs i web 2.0. Učenici drugih razreda surađuju s kolegama iz sljedećih škola:

Srednje škole Čazma,

Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica,

Srednje škole Novska,

Srednje škole Markantuna de Dominisa Rab,

XVIII. Gimnazije Zagreb i Tehničke škole Zagreb.

Na početku projekta su učenici izradili video o školi i gradu. U ožujku se planira zajednički izlet u Zagreb kako bi se učenici međusobno upoznali te posjetili Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za statistiku i mozgaonicu.

Na kraju ovog projekta planira se napraviti digitalna zbirka zadataka koja bi bila dostupna svim nastavnicima i učenicima Republike Hrvatske.

Nadamo se da ćemo i narednih godina nastaviti sa sličnim projektima i uključiti učenike ostalih razreda jer ove godine sudjeluju samo učenici drugih razreda.

6. Projekt: "Pametna potrošnja energije"

Učenici naše škole u suradnji sa gimnazijom Raiseiniai iz Litve htjeli su mladima ukazati na neke probleme o potrošnji energije koji su im postali svakodnevnica, te ih čine nesvjesno ne znajući koliko narušavaju očuvanju okoliša i naše planete Zemlje. Usredotočili su se na sličnosti i razlike u potrošnji energije u obje zemlje, te prikazali koliko novaca zapravo gubimo. Vrijeme su provodili komunicirajući preko Facebooka i emaila razmjenjujući međusobno podatke i  iskustva s kojima se svakodnevno susreću. Prije svega napravili su anketu koju su proveli u našim školama ispitujući mlade na koji se oni način odnose prema potrošnji  energije, te na osnovu tih podataka donijeli su zajednički zaključak koji su na slikoviti način pokušali dočarati jednom zanimljivom fotoprezentacijom. Zatim je uslijedio kratki film u kojem su se dogovorili da će u prvom dijelu filma prikazati loše strane potrošnje energije, nažalost našu svakodnevnicu, te su taj dio filma snimili učenici naše škole, a drugi dio filma dobre strane potrošnje energije onako kako bi to trebalo izgledati u stvarnosti pokušali su nam približiti učenici iz Litve. Još jedna od naših ideja bila je napraviti infografiku pomoću koje će sve podatke koje su saznali tijekom istraživanja i neke činjenice prenijeti na papir. Ti podaci ukratko prikazuju potrošnju vode i električne energije prosječnog Hrvata i Litvanca. Na samom kraju projekta odlučili su kroz jednu zanimljivu animaciju potaknuti mlade na svjesno razmišljanje o energiji te o korištenju obnovljivih izvora energije. Uz to su prikazali pojedine zanimljive statistike o potrošnji resursa u Hrvatskoj i Litvi.

 

Svi uradci učenika objedinjeni su na zajedničkoj web stranici.

http://smartenergyconsumption.weebly.com/