1. Pilot projekt e-škola - Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje će se u sljedeće tri godine uključiti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, već na jesen 2015. godine, uključit će se prvih 20 škola, dok će se ostalih 130 škola uključiti početkom 2016. godine. Odabirom prvih 150 škola, nacionalni strateški projekt e-Škole kreće u prvu fazu implementacije vrijednu 300 milijuna kuna. Javni poziv za sudjelovanje u Pilot projektu e-Škole, koji je CARNet objavio u prosincu 2014. godine, izazvao je izniman interes škola. Prijavljene škole svojim su odazivom iskazale želju za uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svoje obrazovne i poslovne procese. U relativno kratkom roku, do 20. siječnja 2015. godine, prijavilo se ukupno 705 škola. Između ostalih, na natječaj ovoga projekta prijavila se i Gimnazija Vukovar.  20. veljače 2015. objavljeni su rezultati natječaja te s ponosom možemo objaviti kako je Gimnazija Vukovar odabrana kao jedna od prvih 150 škola u kojima će se provoditi pilot projekt e-Škola. 

2. Projekt Europskog parlamenta „Škole ambasadori Europskog parlamenta“  

EUROPSKI PARLAMENT, URED ZA INFORMIRANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ je na temelju dosadašnjih rezultata na natjecanju „Euroscola“ odabrao Gimnaziju Vukovar za sudjelovanje u programu Škole ambasadori Europskog parlamenta.
Škole ambasadori Europskoga parlamenta novi je program usmjeren na rad s mladima u svrhu podizanja svijesti i razine znanja srednjoškolaca o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji. Programom se nastoji omogućiti mladim ljudima - građanima Europske unije – bolje razumijevanje njihovih prava, upoznati ih s radom i odgovornostima zastupnika u Europskom parlamentu te ih osvijestiti načinima na koje mogu aktivno sudjelovati u kreiranju europskih politika. Ovaj će se program od jeseni 2016. godine provoditi u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Okosnica programa jest distribucija edukacijskog materijala učenicima, organizacija seminara za predstavnike škola u Hrvatskoj i Bruxellesu, kao i posjet predstavnika institucije Europskog parlamenta školama ambasadorima.

3. Projekt Ministarstva kulture "Ruksak pun kulture"

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za sve vrtiće, osnovne i srednje škole da u razdoblju od 16. lipnja do 15. srpnja 2017. godine, iskažu interes i prijave se za sudjelovanje u programu Ruksak (pun) kulture. Gimnazija Vukovar iskazala je interes i prijavila svoj prijedlog projekta, te s ponosom objavljujemo kako smo od srednjih škola iz Vukovarsko-srijemske županije ODABRANI za sudjelovanje u ovome projektu.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje. Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2017./2018. u odabranih 18 srednjih škola iz Republike Hrvatske, uključujući i Gimnaziju Vukovar.

4. Projekt VolOn: „Pojačaj volontiranje"

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Razviti i provesti kvalitetan i održiv program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje "Školski volonterski klub" te volonterski program "Proljetna volonterska škola".
  2. Unaprijediti kapacitete 29 udruga i javnih ustanova organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa.

TRAJANJE PROJEKTA: dvije školske godine.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

- edukacije o menadžmentu volontera za profesore, koordinatore, volontere mentore i suradnike iz udruga;

- izrada web stranice i mobilne aplikacije „VolON" za razvoj školskog volontiranja i jačanje kapaciteta organizatora volontiranja za uspješan menadžment volontera;

- izrada priručnika za volontere u kojima se jasno definiraju njihova prava i obaveze, opis volonterskih mjesta, vrsta aktivnosti u kojima će sudjelovati, metodologija provedbe i sadržaj radionica;

- osnovani i aktivirani školski volonterski klubovi u kojima će učenici: