Uspješno realizirani projekti:

1. X. DONACIJSKI PROJEKT T-COMA: - Hrvatski Telekom (HT) dodijelio je u srijedu 18.studenoga 2015. godine 720 tisuća kuna kroz dvanaest donacija za društveno vrijedne projekte. Odabrani su u tri kruga glasanja tijekom desetog donacijskog natječaja 'Zajedno smo jači'. Najvrijednije donacije dodijeljene su Gimnaziji Vukovar, Centru za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj' iz Zagreba te dječjem vrtiću Ružičnjak.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 345 prijava. Selekciju nakon prvoga kruga obavilo je stručno povjerenstvo u kojem su bila tri predstavnika HT-a te po jedan predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zavoda za robotiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge poslodavaca (Global Compact) i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. 

Nakon toga su zaposlenici HT Grupe glasali za najbolja 24 projekta te su u završnom krugu glasanja svi korisnici interneta putem službene stranice natječaja www.zajednosmojaci.hr do 16. studenog 2015. mogli svojim glasovima podržati najbolje projekte. 

U kategoriji 'Tehnologija i komunikacija' najvredniju donaciju i osvojeno prvo mjesto dobila je Gimnazija Vukovar za projekt opremanja gimnazije prijenosnim računalima, projektorima i bijelim pločama te bržim i jačim bežičnim internetom, kao i educiranje zaposlenih za primjenu ICT tehnologije u nastavi.

2. IPAQ PETA – projekt Europske unije u kojem Gimnazija Vukovar sudjeluje kao partner škola. Naziv projekta je: „AFIRMATIVNA NASTAVA I INOVATIVNO UČENJE I POUČAVANJE U PRIRDOSLOVNIM GIMNAZIJAMA U OKVIRU HRVATSKOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA“

U sklopu ovog 18-mjesečnog projekta, vrijednog 441 tisuću eura, razvijeno je 14 kurikuluma za prirodoslovne gimnazije s navedenim ishodima učenja, a u skladu s učeničkim potrebama i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Riječ je o kurikulumima iz fizike, nacrtne geometrije, informatike, oblikovanja urbanog okoliša (uključujući i strane jezike) i terenske nastave u koju su bili uključeni biologija, kemija, tjelesni te projektna nastava.
U realizaciji projekta sudjelovalo je 86 službenih članova i vanjskih suradnika te 1288 učenika. Održana je 31 edukacija o HKO-u i provedbi kurikula za više od 1100 nastavnika. Također, članovi projektnog tima tijekom studijskog putovanja obišli su Heidelberg, Würzburg, Zürich i München kako bi se upoznali s dobrim europskim praksama i posjetili ustanove koje već primjenjuju inovativne metode i afirmativnu nastavu.
Svi interaktivni materijali i razvijeni kurikulumi objavljeni su na službenoj stranici projekta www.ipaq.petagimnazija.hr i tako stavljeni na raspolaganje svim zainteresiranim profesorima i nastavnicima.
Gimnaziju Vukovar, kao partner školu predstavljali su i aktivno sudjelovali u projektu, ravnatelj Davor Šijanović te nastavnici Ljiljana Ajduković, Ivana Dugalić, Karolina Dvojković, Sanja Pavlović Šijanović, Velibor Stepanović i Nataša Vinković. Svi nastavnici složili su se kako je za njih ovo bilo jedno predivno iskustvo i zato nastavljamo dalje radujući se novim projektima.

3. PISA PROJEKT -  2006. i 2012. godine Gimnazija Vukovar sudjelovala je u međunarodnom PISA projektu.

4. ZLATNI STATUS MEĐUNARODNE „EKO ŠKOLE“ - Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša.

5. ISE projekt CARNeta – Inspiring Science Education projekt je projekt koji se financira iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, a glavni mu je cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih e-learning resursa.

6. ICT edu projekt - Cilj je projekta razvijati digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja u školama kako bi doprinijeli ostvarivanju suvremene nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). ICT Edu je modularno stručno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika i školskih ravnatelja vezano uz primjenu IKT u radu, a prioriteti su usavršavanje uz što je moguće veću primjerenost (prema predznanju i vremenu trajanja), svrhovitost i dostupnost kroz praktične radionice u informatičkim kabinetima.

7. "Kreativna akademija" projekt - nositelj projekta "Centar za poduzetništvo" -  Osijek, partneri: Jezična Gimnazija Osijek, Prirodoslovno - matematička Gimnazija Osijek, Gimnazija Vukovar, Gimnazija Vinkovci. Projekt "Kreativna akademija" financiran je iz Europskog socijalnog fonda koji je usmjeren ka stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva među mladima i promicanju cjeloživotnog učenja. Ukupno predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.