Uspješno realizirani projekti:

1. X. DONACIJSKI PROJEKT T-COMA - Hrvatski Telekom (HT) dodijelio je u srijedu 18.studenoga 2015. godine 720 tisuća kuna kroz dvanaest donacija za društveno vrijedne projekte. Odabrani su u tri kruga glasanja tijekom desetog donacijskog natječaja 'Zajedno smo jači'. Najvrijednije donacije dodijeljene su Gimnaziji Vukovar, Centru za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj' iz Zagreba te dječjem vrtiću Ružičnjak.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 345 prijava. Selekciju nakon prvoga kruga obavilo je stručno povjerenstvo u kojem su bila tri predstavnika HT-a te po jedan predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zavoda za robotiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge poslodavaca (Global Compact) i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. 

Nakon toga su zaposlenici HT Grupe glasali za najbolja 24 projekta te su u završnom krugu glasanja svi korisnici interneta putem službene stranice natječaja www.zajednosmojaci.hr do 16. studenog 2015. mogli svojim glasovima podržati najbolje projekte. 

U kategoriji 'Tehnologija i komunikacija' najvredniju donaciju i osvojeno prvo mjesto dobila je Gimnazija Vukovar za projekt opremanja gimnazije prijenosnim računalima, projektorima i bijelim pločama te bržim i jačim bežičnim internetom, kao i educiranje zaposlenih za primjenu ICT tehnologije u nastavi.

2. IPAQ PETA – projekt Europske unije u kojem Gimnazija Vukovar sudjeluje kao partner škola. Naziv projekta je: „AFIRMATIVNA NASTAVA I INOVATIVNO UČENJE I POUČAVANJE U PRIRDOSLOVNIM GIMNAZIJAMA U OKVIRU HRVATSKOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA“

U sklopu ovog 18-mjesečnog projekta, vrijednog 441 tisuću eura, razvijeno je 14 kurikuluma za prirodoslovne gimnazije s navedenim ishodima učenja, a u skladu s učeničkim potrebama i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Riječ je o kurikulumima iz fizike, nacrtne geometrije, informatike, oblikovanja urbanog okoliša (uključujući i strane jezike) i terenske nastave u koju su bili uključeni biologija, kemija, tjelesni te projektna nastava.
U realizaciji projekta sudjelovalo je 86 službenih članova i vanjskih suradnika te 1288 učenika. Održana je 31 edukacija o HKO-u i provedbi kurikula za više od 1100 nastavnika. Također, članovi projektnog tima tijekom studijskog putovanja obišli su Heidelberg, Würzburg, Zürich i München kako bi se upoznali s dobrim europskim praksama i posjetili ustanove koje već primjenjuju inovativne metode i afirmativnu nastavu.
Svi interaktivni materijali i razvijeni kurikulumi objavljeni su na službenoj stranici projekta www.ipaq.petagimnazija.hr i tako stavljeni na raspolaganje svim zainteresiranim profesorima i nastavnicima.
Gimnaziju Vukovar, kao partner školu predstavljali su i aktivno sudjelovali u projektu, ravnatelj Davor Šijanović te nastavnici Ljiljana Ajduković, Ivana Dugalić, Karolina Dvojković, Sanja Pavlović Šijanović, Velibor Stepanović i Nataša Vinković. Svi nastavnici složili su se kako je za njih ovo bilo jedno predivno iskustvo i zato nastavljamo dalje radujući se novim projektima.

3. PISA PROJEKT -  2006. i 2012. godine Gimnazija Vukovar sudjelovala je u međunarodnom PISA projektu.

4. ZLATNI STATUS MEĐUNARODNE „EKO ŠKOLE“ - Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša.

5. ISE projekt CARNeta – Inspiring Science Education projekt je projekt koji se financira iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, a glavni mu je cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih e-learning resursa.

6. ICT edu projekt - Cilj je projekta razvijati digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja u školama kako bi doprinijeli ostvarivanju suvremene nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). ICT Edu je modularno stručno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika i školskih ravnatelja vezano uz primjenu IKT u radu, a prioriteti su usavršavanje uz što je moguće veću primjerenost (prema predznanju i vremenu trajanja), svrhovitost i dostupnost kroz praktične radionice u informatičkim kabinetima.

7. "Kreativna akademija" projekt - nositelj projekta "Centar za poduzetništvo" -  Osijek, partneri: Jezična Gimnazija Osijek, Prirodoslovno - matematička Gimnazija Osijek, Gimnazija Vukovar, Gimnazija Vinkovci. Projekt "Kreativna akademija" financiran je iz Europskog socijalnog fonda koji je usmjeren ka stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva među mladima i promicanju cjeloživotnog učenja. Ukupno predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

8. Projekt „RECALL“ – Zajedno protiv lokalnih klizišta

Nositelj projekta je grad Vicenza, Italija, dok su zemlje partneri: Hrvatska, Slovenija, Grčka i Mađarska. Projekt se odnosi na klizišta na području Vukovarsko-srijemske županije, a posebno na područje od Vukovara do Iloka. Glavni cilj projekta je razviti učinkovitu i djelotvornu metodologiju za analizu rizika, teritorijalnog praćenja, prikupljanja podataka, analizu troškova za mjere prevencije i najbolju raspodjelu proračuna na lokalnoj razini u javnim teritorijalnim subjektima. Projekt je financiran od strane Europske komisije (DG ECHO) u okviru Programa Civilna zaštita iz područja Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2014. godinu . Gimnazija Vukovar je u ovome projektu odabrana kao potencijalno klizište u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

9. Projekt "e-Twining" -  „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ 

Ove školske godine se naša škola po prvi put uključila u hrvatski nacionalni eTwining projekt po nazivom: „ Moja, a Tvoja MaTeMaTika“ u kojem će učenici samostalno smišljati zadatke iz matematike koji su povezani s nastavnim planom i programom gimnazije, a vezani su uz situacije u stvarnom životu. Pri radu na dokumentima učenici će koristiti alate GoogleDocs i web 2.0. Učenici drugih razreda surađuju s kolegama iz sljedećih škola:

Srednje škole Čazma,

Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica,

Srednje škole Novska,

Srednje škole Markantuna de Dominisa Rab,

XVIII. Gimnazije Zagreb i Tehničke škole Zagreb.

Na početku projekta su učenici izradili video o školi i gradu. U ožujku se planira zajednički izlet u Zagreb kako bi se učenici međusobno upoznali te posjetili Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za statistiku i mozgaonicu.

Na kraju ovog projekta planira se napraviti digitalna zbirka zadataka koja bi bila dostupna svim nastavnicima i učenicima Republike Hrvatske.

Nadamo se da ćemo i narednih godina nastaviti sa sličnim projektima i uključiti učenike ostalih razreda jer ove godine sudjeluju samo učenici drugih razreda.

10. Projekt: "Pametna potrošnja energije"

Učenici naše škole u suradnji sa gimnazijom Raiseiniai iz Litve htjeli su mladima ukazati na neke probleme o potrošnji energije koji su im postali svakodnevnica, te ih čine nesvjesno ne znajući koliko narušavaju očuvanju okoliša i naše planete Zemlje. Usredotočili su se na sličnosti i razlike u potrošnji energije u obje zemlje, te prikazali koliko novaca zapravo gubimo. Vrijeme su provodili komunicirajući preko Facebooka i emaila razmjenjujući međusobno podatke i  iskustva s kojima se svakodnevno susreću. Prije svega napravili su anketu koju su proveli u našim školama ispitujući mlade na koji se oni način odnose prema potrošnji  energije, te na osnovu tih podataka donijeli su zajednički zaključak koji su na slikoviti način pokušali dočarati jednom zanimljivom fotoprezentacijom. Zatim je uslijedio kratki film u kojem su se dogovorili da će u prvom dijelu filma prikazati loše strane potrošnje energije, nažalost našu svakodnevnicu, te su taj dio filma snimili učenici naše škole, a drugi dio filma dobre strane potrošnje energije onako kako bi to trebalo izgledati u stvarnosti pokušali su nam približiti učenici iz Litve. Još jedna od naših ideja bila je napraviti infografiku pomoću koje će sve podatke koje su saznali tijekom istraživanja i neke činjenice prenijeti na papir. Ti podaci ukratko prikazuju potrošnju vode i električne energije prosječnog Hrvata i Litvanca. Na samom kraju projekta odlučili su kroz jednu zanimljivu animaciju potaknuti mlade na svjesno razmišljanje o energiji te o korištenju obnovljivih izvora energije. Uz to su prikazali pojedine zanimljive statistike o potrošnji resursa u Hrvatskoj i Litvi.

Osvojeno 1. mjesto i put u Bruxelles!!!!!!

Svi uradci učenika objedinjeni su na zajedničkoj web stranici.

http://smartenergyconsumption.weebly.com/