2020-09-18 09:03:21

18. RUŽIČKINI DANI: DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA

Tradicionalno u Vukovaru, održan je međunarodno znanstveni-stručni skup - 18. Ružičkini dani "Danas znanost – sutra industrija" u sjećanje na istaknutog hrvatskog znanstvenika i nobelovca Leopolda (Lavoslava) Ružičku.

U sklopu 18. Ružičkinih dana održan je i 7. Skup mladih kemičara na kojem je predstavljen istraživački rad učenika Gimnazije Vukovar pod nazivom „Boje života“. Autori ovog rada su učenici 3. razreda – Karmen Dvojković, Mia Matić i Toni Podrugović te učenici 4. razreda – Ivan Draganić i Lucija Tomić koji su ujedno i prezentirali rad na navedenom skupu s mentoricama profesoricama Karolinom Dvojković i Kristinom Kristek.

Cilj njihova istraživanja bio je usporediti rezultate dobivene spektrofotometrijskim određivanjem koncentracije kloroplastnih pigmenata (klorofila a, klorofila b i karotenoida) po Holmu i Wettsteinu s rezultatima određivanja valnih duljina boja i relativnog sadržaja klorofila biljnog materijala pomoću računala koristeći odgovarajuću programsku podršku za računalnu obradu i analizu digitalne slike. Učenici su sa svojim mentoricama radili eksperimentalni dio istraživanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u suradnji s izv.prof.dr.sc. Miroslavom Lisjakom i dr.sc. Marijom Špoljarević. Važno je napomenuti da je ovo drugi istraživački rad rađen u suradnji s navedenim fakultetom zahvaljujući čemu naši učenici imaju priliku iskusiti rad u izvrsno opremljenom laboratoriju kao i stjecati znanja i vještine potrebne za bavljenje znanošću.


Gimnazija Vukovar