2020-03-05 12:32:11

VJEŽBAJTE (KEMIJU) S NAMA

U četvrtak 27.2.2020. učenici Gimnazije Vukovar - Lucija Lozančić, Željka Romić, Ivan Draganić, Mateja Ivković, Fran Erdeš, Mirna Šarić, Sara Dvojković, Tea Vučković, Lucija Gračanin, Paula Rambousek, Ena Kolak i Lazar Ajduković, sudjelovali su u sklopu promocije znanosti i nastavnog rada na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na radionici pod nazivom: „Vježbajte (kemiju) s nama“. Radionice su bile namijenjene učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola.

U sklopu radionica održale su se laboratorijske vježbe koje su inače sastavni dio kurikuluma u srednjim školama i sastavni dio izvedbenog plana nastave na Odjelu za kemiju. Laboratorijske vježbe izvodili su sami učenici uz stručni nadzor nastavnika i asistenata Odjela za kemiju.

 


Gimnazija Vukovar