2019-11-14 12:29:50

NASTAVNICI VUKOVARSKE GIMNAZIJE IZLAGAČI NA 21. CARNET-OVOJ KONFERENCIJI „NA GRANICI MOGUĆEGA“

Nastavnici vukovarske gimnazije Karolina Dvojković, Kristina Kristek, Ivan Menđušić, Davor Šijanović i Sanja Pavlović Šijanović, na 21. CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji „Na granici mogućega“, zahvaljujući pozivu CARNET-ovog Programskog odbora, imali su priliku predstaviti primjere inovativne i kreativne primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavi i školi. 

Nastavnici su održali tri interaktivna izlaganja: Vukovar – our view of smart living, Periodni sustav pametnih telefona i Pomiče li tehnologija granice sporta, te predstavili konferencijski rad Fokus na pokus, a sve to uz podršku ravnateljice Giane Marović Zeko. 

Vukovarska je gimnazija aktivnim sudjelovanjem na 21. CARNetovoj korisničkoj konferenciji pokazala i dokazala spremnost u suočavanju s novim izazovima digitalne transformacije sa svrhom izgradnje tehnološki napredne nastave, škole i cjelokupnog društva.

 


Gimnazija Vukovar