2019-10-02 13:19:23

DANI EUROPSKE BAŠTINE 2019.

Na Dan europske baštine 1. listopada 2019. godine učenici 2.b razreda prisustvovali su predstavljanju didaktičke igre Putovima zavičaja u Velikoj vijećnici palače Vukovarsko-srijemske županije.

Ova zanimljiva i edukativna igra Državnog arhiva u Vukovaru nastala je s ciljem stjecanja znanja o kulturno-povijesnoj baštini Vukovarsko-srijemske županije, osvještavanja vrijednosti  zavičajne povijesti, poticanja timskog rada te druženja, a naišla je na izvrstan odjek među svima onima koji su je do sada zaigrali. Kao takva, igra može poslužiti i kao pomagalo u nastavi povijesti, ali i ostalim nastavnim predmetima.


Gimnazija Vukovar