2019-07-09 11:26:42

OBAVIJEST MATURANTIMA

Poštovani maturanti,

dana 10.7.2019. je objava privremenih rezultata državne mature i početak prijave prigovora. Prigovore u pisanom obliku predajete koordinatorici od 10.7. do 12.7. u vremenu od 9.00 do 12.00 sati. Završetak prijava prigovora je 12.7.2019. u 12.00 sati.

Konačna objava rezultata je 15.7.2019. u 12.00 sati.

Podjela svjedodžbi i potvrda bit će 17.7.2019. u 9.00 prema slijedećem okvirnom rasporedu po razredima:

4.1- 9:00-9:15

4.2- 9:15-9:30

4.3- 9:30-9:45

4.a- 9:45-10:15

4.b- 10:15-10:45

4.c- 10:45 -11:00

 

Koordinatorica državne mature,

Mirela Milković


Gimnazija Vukovar