2019-04-23 20:50:03

40 GODINA RUŽIČKINIH DANA

17. travnja 2019. g. Gimnaziju Vukovar posjetili su prof. dr. sc. Srećko Tomas i g. Ivan Hubalek te su u znak suradnje s našom školom uručili dvije momografije „40 godina Ružičkinih dana, Vukovar 1978. – 2018.“ koju potpisuje autor prof. dr. sc. Srećko Tomas.

 

Monografija predstavlja okolnosti vezane uz osnutak i održavanje Ružičkinih dana proteklih 40 godina. Osim toga, monografija pruža iscrpan životopis nobelovca Leopolda ( Lavoslava ) Ružičke te pregled radova i autora koji su izlagali i publicirali svoje radove u okviru znanstveno – stručnog skupa Ružičkinih dana. Kako je na posljednjim 17. Ružičkinim danima u sklopu skupa Mladi kemičari predstavljen rad - UTJECAJ VIDLJIVE SVJETLOSTI NA RAST ŠPINATA (Spinacia oleracea L. cv. Matador) autora učenika Dore Čikanović, Petre Mutavdžije, Martine Anđić, Marte Martini, Ivana Kolara, Matije Hardija i mentorica prof. Kristine Kristek, Sanje Pavlović Šijanović i Karoline Dvojković, iznimno nam je drago što su i njihova imena navedena u ovoj monografiji.


Gimnazija Vukovar